Małopolska Online - podniesienie kwalifikacji IT dla osób pracujących z Małopolski

Strona główna » O projekcie

O projekcie

Nr Projektu: WND-POKL.08.01.01-12-500/11
Priorytet VIII Działanie 8.1 Regionalne kadry gospodarki
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Projekt „Małopolska on-line – podniesienie kwalifikacji IT osób pracujących z Małopolski” będzie realizowany w okresie od 01.08.2012 do 21.12.2013 roku. Swym zasięgiem obejmie osoby pełnoletnie, zatrudnione na terenie województwa małopolskiego, nieprowadzące działalności gospodarczej, spełniające dodatkowe kryteria: pracujące lub zamieszkałe na terenie powiatów:

• krakowskiego
• limanowskiego
• myślenickiego
• nowosądeckiego
• nowotarskiego
• olkuskiego
• oświęcimskiego
• tarnowskiego
• miasta Tarnów
• bocheńskiego
• wadowickiego
• wielickiego.

W ramach projektu oferujemy Państwu 2 rodzaje szkoleń komputerowych: kurs ECDL WebStarter oraz kurs Grafiki komputerowej. Każdy z nich to 60 godzin dydaktycznych zajęć stacjonarnych oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności na zajęciach on-line na specjalnie dedykowanej platformie e-learningowej.

W ramach projektu gwarantujemy:

  • terminy zajęć dopasowane do Twoich potrzeb (wieczorowe, weekendowe, raz, dwa lub trzy razy w tygodniu),
  • zajęcia w małych grupach z liczną kadrą dydaktyczną (grupy 12-osobowe z 2 trenerami),
  • zajęcia w laboratoriach komputerowych z samodzielnym stanowiskiem komputerowym dla każdego uczestnika, 
  • wyżywienie podczas zajęć,
  • materiały szkoleniowe i dydaktyczne,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz zwrot opieki nad dziećmi do lat 7 i/lub osobami zależnymi.

Zajęcia odbywać się będą w miejscowościach na terenie Małopolski. Miejsca szkoleń uzależnione będą od miejsca zamieszkania lub zatrudnienia uczestników. Postaramy się tak dobierać grupy, aby zajęcia mogły się odbywać jak najbliżej Twojego miejsca zamieszkania lub zatrudnienia.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji oraz szczegółami szkoleń.