Małopolska Online - podniesienie kwalifikacji IT dla osób pracujących z Małopolski

Strona główna » Rekrutacja

Rekrutacja

Wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby zatrudnione (etat lub umowa cywilno-prawna), które ponadto spełniają warunki:

 • ukończyły 18 lat
 • nie prowadzą własnej działalności gospodarczej
 • zamieszkują lub pracują na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: 
  - krakowskim
  - limanowskim
  - myślenickim
  - nowosądeckim
  - nowotarskim
  - olkuskim
  - oświęcimskim
  - tarnowskim
  - w mieście Tarnów
  - bocheńskim
  - wadowickim
  - wielickim. 
Wymagane dokumenty znajdują się na dole strony. 

Łącznie przeszkolonych zostanie 192 BO. 1 osoba może uczestniczyć tylko w 1 kursie. Zakłada się udział 144 kobiet w projekcie-w celu wsparcia płci defaworyzowanej w zawodach IT. 

Kwalifikacja do każdej edycji polegać będzie na systemie punktowym: zakwalifikowane będą osoby z największą liczbą punktów, przy zachowaniu 75% miejsc dla kobiet. W przypadku większej liczby osób z tą samą punktacją decydująca będzie data wpływu dokumentów rekrutacyjnych.

Kryteria punktowe:
niepełnosprawność - 2 pkt
wiek powyżej 50 lat - 2 pkt
wykształcenie max średnie- 1 pkt

Kurs ECDL WebStarter przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w województwie małopolskim, pracujących lub zamieszkałych w powiatach: krakowskim, limanowskim, myślenickim, nowosądeckim, nowotarskim, olkuskim, oświęcimskim, tarnowskim i m. Tarnów.

Kurs Grafika komputerowa przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w województwie małopolskim, pracujących lub zamieszkałych w powiatach: bocheńskim, limanowskim, nowosądeckim, nowotarskim, oświęcimskim, tarnowskim i m. Tarnów, wadowickim i wielickim.

Do pobrania: