Małopolska Online - podniesienie kwalifikacji IT dla osób pracujących z Małopolski

Strona główna » Zwrot za dojazdy

Zwrot za dojazdy

W ramach projektu każdemu Uczestnikowi przysługuje zwrot kosztów dojazdu na zajęcia (od miejsca zamieszkana do miejsca gdzie odbywają się zajęcia i z powrotem). Aby uzyskać refundację kosztów dojazdu należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

ROZLICZENIE NA PODSTAWIE BILETÓW

Osoby podróżujące komunikacją publiczną do rozliczenia kosztów dojazdu powinny przedstawić:

  • wniosek o zwrot kosztów dojazdu (plik bilety_MCE)
  • oryginały biletów na danej trasie

Zwrot kosztów nastąpi po dokonaniu weryfikacji wniosku i załączników przez pracowników projektu. Wysokość zwrotu kosztów będzie odpowiadała łącznej kwocie biletów dołączonych do wniosku (bilety muszą dotyczyć wyłącznie dojazdów na szkolenie i powrotów ze szkolenia). W ramach projektu nie można rozliczać kosztów komunikacji miejskiej (biletów MPK).

 ROZLICZENIE SAMOCHODU PRYWATNEGO

Osoby podróżujące własnym bądź użyczonym samochodem zobowiązane są do dostarczenia dokumentów:

  • wniosek o zwrot kosztów dojazdu (plik samochod_MCE)
  • kserokopia dowodu rejestracyjnego auta
  • kserokopia umowy użyczenia samochodu (w przypadku podróżowania samochodem pożyczonym)

Zwrot kosztów nastąpi po dokonaniu weryfikacji wniosku i załączników przez pracowników projektu. Koszty mogą być zwrócone do wysokości kosztów jakie Uczestnik poniósłby podróżując komunikacją publiczną (do wysokości biletów na danych trasach).

Ponadto projekt przewiduje refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi i dziećmi do lat 7. Refundacja będzie przysługiwać za każdy dzień szkoleniowy (do wysokości 80,00 zł brutto) osobom, które przedstawią dokumenty poświadczające konieczność poniesienia w/w kosztów (np. umowa z opiekunką, pielęgniarką, rachunek ze żłobka, przedszkola, świetlicy, orzeczenie o niepełnosprawności + rachunek lub umowa z opiekunką/pielęgniarką, itp.).

Do pobrania: